אולם תצוגה במציאות מדומה
VR
אחד להפסיק שירות/איכות גבוהה/נמוך מחיר
סדנה
VR
12 שנים גבוהה-איכות מותאם אישית חממה יצרן
מדגם חדר