All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

50mm 5v מאוורר

(1829 מוצרים זמינים)

מידע על 50mm 5v מאוורר:

עיין בהצעות וקנה בסיטונאות 50mm 5v מאוורר, PCB מצע אלומינה ורכיבי מעגל אלקטרוני אחרים מספקים בינלאומיים. קרמיקה קיימת במגוון רכיבים והתקנים אלקטרוניים. ממצתים ועד קווי חשמל, הם פועלים כרכיבי הגנה במעגלים ובחוטים. בלוח מעגלים מודפס רב שכבתי, או בקיצור PCB, הם יכולים לשמש גם כמצע ללוח הרב שכבתי. אלקטרוקרמיקה מצויה גם כמגנטים קבועים מבוססי פריט, עם יישומים במערכות שמע.


יישומים חשובים אחרים מנצלים את המאפיינים הפייזואלקטריים של 50mm 5v מאוורר מסוימים. רכיב קרמי פיזואלקטרי מסוגל להמיר אנרגיה מכנית למטענים חשמליים. זה יכול להפוך מתח מכני למטען חשמלי. רכיבים קרמיים אלה נמצאים במסננים, מהודים ומתמרים. תכונה אלקטרו-מכאנית זו של חומרים פיזואלקטריים מעניקה אותם שימושיים עבור יישומים רגישים מבחינה מכנית. אחד מהם קיים בחיישן פיזואלקטרי ללחץ מכני. ניתן למצוא את החיישנים הפיאזואלקטריים במיקרופונים, בטלפונים ובמתמרים עבור כלי מיתר חשמליים.


ב-Alibaba.com, תוכל ליצור קשר עם ספקים סיטונאיים בינלאומיים. חפש כל רכיב מעגל פסיבי שאתה עשוי להזדקק למניות העסק שלך. מצא סיטונאות 50mm 5v מאוורר, רכיבים פיזוקרמיים ועוד הרבה יותר. קנה רכיבים אלקטרוניים פסיביים ופעילים באינטרנט במחיר סיטונאי.